Osuszacze 

 

Klimatyzacja 

 

Osuszacze do tarcicy 

 

Dla wojskowa 

 

MCU1100

Dane Produktu

  Numer części
    1316000
  MCU1100 MCU1100
Wysokość (mm) 165 165
Szerokość (mm) 495 495
Głębokość (mm) 298 298
Waga (kg) 12 12
Napięcie 415 415
Faza 3 3
Częstotliwość (Hz) 50 50
  Numer części
    1316000
  MCU1100 MCU1100
Kompatybilny osusacz MF2/MF2S MF4/MF4S
Stalowa obudowa Y Y
Wolnostojący Y Y
Lampki sygnalizacyjne stanu pracy Y Y
Numer części Opis
  Numer części
    1316000
MCU1100 MCU1100
Broszura (ang)
Instrukcja (ang)
Schemat połączeń
Schemat okablowania
Lista części zamiennych (ang)

Przegląd

Modułowy system sterowania EIPL oferuje szereg sterowników zaprojektowanych w celu nadzorowania i sterowania procesem suszenia tarcicy we współpracy z systemem osuszania, wykorzystując pompę ciepła. Przy zastosowaniu modułowej koncepcji możemy precyzyjnie dopasować kontrolowane parametry do istniejących potrzeb. System modułowy oznacza, że istnieje możliwość rozbudowy sterowania w późniejszym terminie, po prostu dodając kolejne moduły. Moduły sterujące EIPL MCU są kompatybilne. Oznacza to, że jeżeli wymagane jest rozszerzenie istniejącego systemu, wystarczy dołączyć dodatkowe elementy za pomocą odpowiednich wtyczek wykonując kilka prostych czynności. To elastyczne podejście do systemów sterowania pozwala zaoszczędzić pieniądze i zapewnia zyski. Osuszacze do drewna EIPL nie posiadają żadnych elektrycznych styczników lub wyłączników przeciążenia, ponieważ musiałyby pracować w skrajnie trudnych warunkach wewnątrz komory suszenia. Zamiast tego, ze względu na trwałość, EIPL preferuje umieszczenie tego modułu w pomieszczeniu kontrolnym. W EIPL Sterowniki modułowe mogą być dostarczane jako osobne jednostki, lub alternatywnie, do montażu w stojaku do konsoli EIPL, wyposażone w szczelne przezroczyste drzwiczki

MCU 1002 regulator nadrzędny

Jest to główny kontroler każdego systemu suszenia EIPL, który reguluje parametry powietrza (temperaturę i wilgotność) . Sterownik nadrzędny MCU 1002 steruje ogrzewaniem, suszeniem i chłodzeniem (wentylacja) wewnątrz komory. MCU 1002 jest zaprojektowany, aby zapewnić skuteczność i bezpieczeństwo procesu suszenia, trwałość, prostą obsługę i monitorowanie wydajności.

efektywne suszenie

Osiąga się to poprzez wysokiej jakości czujniki wilgotności względnej i temperatury.

BEZPIECZNE SUSZENIE

Osiąga się to poprzez zabezpieczenie krzyżowe. Sekcja osuszacza, której funkcją jest zmniejszenie wilgotności względnej, może w określonych warunkach klimatycznych i wewnętrznych, spowodować że wzrost temperatury do niepożądanego poziomu. Żeby temu zapobiec należy nieco wyżej ustawić termostat wyłączający osuszacz niż wyłącznik nagrzewnicy. Podobnie sekcja nagrzewnicy może spowodować spadek wilgotności względnej. W tym przypadku należy zastosować zabezpieczenie kontrolujące nagrzewnicę przez higrostat.

TRWAŁOŚĆ

Ważnym urządzeniem zabezpieczającym i przedłużającym żywotność osuszacza jest zabezpieczenie sprężarki przekaźnikiem czasowym przed wielokrotnością rozruchu. Polega to na włączeniu sekwencji czasowej, podczas którego sprężarka osuszacza nie może ponownie się uruchomić.

Prosta obsługa

Osiąga się to poprzez sterowanie i utrzymanie tylko dwóch parametrów.

MONITORING WYDAJNOŚCI

Realizuje się to poprzez wskaźniki świetlne, które wskazują na stan pracy maszyny. Wskaźniki te pokazują, włączanie/wyłączanie zasilania, wskaźniki fazowe, pracę wentylatorów, sprężarki, nagrzewnicy i chłodzenia, oraz wskaźniki dla wysokiej wilgotności względnej, niskiej wilgotności względnej powietrza a także wysokiej temperatury. Wskaźniki te mogą być pomocne do diagnozowania w przypadkach awaryjnych.

MCU modułowy system kontroli dodatkowego osuszacza

Jednostka sterująca MCU 1002 zawiera rozdzielnice, styczniki, przełączniki przeciążeń i wyposażenie dodatkowe potrzebne do sterowania i obsługi jednej jednostki suszenia EIPL i jednostki chłodzenia (wentylacja) . Dodatkowe osuszacze i instalacje wentylacyjne mogą być sterowane przez dołączenie MCU 1100 podrzędnej jednostki sterującej dla każdego dodatkowego osuszacza.

DODATKOWE NAGRZEWNICE

Jednostka sterująca MCU 1300 może być używana do sterowania dodatkową nagrzewnicą niezależnie czy jest to nagrzewnica elektryczna, parowa lub gazowa.

Dodatkowe Informacje

Moduł MCU 1401 (wskaźnik czasu, który upłynął) rejestruje liczbę godzin, na liczniki mechaniczne, oraz czas ogrzewania, suszenia i chłodzenia osuszaczy do tarcicy EIPL

MCU 1100 regulator wpółpracujący

MCU 1100 zawiera rozdzielnię elektryczną, styczniki, przekaźniki i urządzenia pomocnicze niezbędne do umożliwienia poprawnej pracy jednej suszarki EIPL oraz instalacji wentylacyjnej. MCU 1100 interpretuje sygnały z regulatora nadrzędnego (MCU 1002) i włącza lub wyłącza różne funkcje jednostki suszącej EIPL, czyli a) wentylatory wewnętrzne w obrębie jednostki suszenia b) Sprężarki chłodnicze stosowane w operacji suszenia c) Grzejniki wewnętrzne w urządzeniu suszącym, d) wentylowanie (chłodzenie) . Aktywność każdej z tych funkcji jest sygnalizowana przez lampki kontrolne. Lampki sygnalizacyjne mogą być stosowane do diagnozowania anormalnych warunków w przypadku ich wystąpienia.