Klimatyzacja, nawilżanie, osuszanie.

logo

logo

WYNAJEM URZĄDZEŃ DO OSUSZANIA - 601 567 058

Osuszanie w przemyśle

Szczególne korzyści dla przemysłu przetwórstwa mięsnego

Istnieje wiele specyficznych korzyści dotyczących przetwórstwa mięsnego: w warunkach wysokiej wilgoci powstaje nieprzyjemny odór. Poprzez obniżenie względnej wartości wilgoci można wyeliminować substancje zapachowe unoszone przez parę wodną. W ten sposób znacznie podwyższona zostaje jakość powietrza – bez konieczności podwyższania rat wymiany powietrza. Dodatkowym atutem obniżenia stopnia wilgoci jest fakt, że odczuwalny chłód suchego powietrza jest niższy, a tym samym powstają lepsze warunki klimatyczne dla pracowników. Kolejna korzyść: wyższa produktywność – niższa zachorowalność. Ponadto po parzeniu i rzezaniu, powierzchnie skrawania osychają szybciej, jeśli opłucze się je wysuszonym powietrzem – przy niskiej względnej wilgoci powietrza można zapobiec stratom na wadze oraz powstawaniu bakterii. Ponadto eliminacja wilgoci z"produktów i wyrobów mięsnych przyspiesza ich dojrzewanie. Przesuszenie rozdrobnionego mięsa i tłuszczu zimnym osuszonym powietrzem wspomaga uzyskiwanie wysokowartościowej proteiny.

stopka

copyright © 2017 KNO L. Piechocki all rights reserved

strzałka do góry