Klimatyzacja, nawilżanie, osuszanie.

logo

logo

Zastosowanie osuszaczy w przypadku szkód pożarowych

Stały wzrost stosowania tworzyw sztucznych w przemyśle i innych zakładach prowadzi do szkód wywoływanych przez pożary i często stwarza problemy, które są przez nas niestety niedostrzegane w tym obszarze.

Główny problem nie polega na usuwaniu wody do gaszenia pożaru, ale na nadzwyczaj silnie agresywnej rosie kwasu solnego, który powstaje poprzez spalanie polichlorku winylu, czyli PVC w połączeniu z powietrze przy ekstremalnych warunkach wilgotnościowych. Jeżeli w okresie krótkiego czasu nie zostaną podjęte właściwe środki zapobiegawcze, to wcześniej wspomniany osad z kwasu solnego doprowadzi na wszystkich nie pokrytych warstwą ochronną powierzchniach metalowych jak np.: na maszynach, narzędziach oraz urządzeniach elektrycznych do znacznych uszkodzeń korozyjnych. W związku z tym należy podjąć natychmiastowe środki dla usunięcia przyczyn powstawania kwas solnego, tzn. należy przerwać reakcję chemiczną współpracy chlorowodoru z powietrzem oraz powstawaniem wilgotności.

W związku z tym suszarka kondensacyjna TKL może być zastosowana w trakcie usuwania szkód pożarowych. Bezpośrednio po zakończeniu prac związanych z gaszeniem należy rozpocząć suszenie, ponieważ im szybciej rozpocznie się osuszanie, tym niższe są koszy uzdrowotnienia.

stopka

copyright © 2017 KNO L. Piechocki all rights reserved

strzałka do góry