Klimatyzacja, nawilżanie, osuszanie.

logo

logo

WYNAJEM URZĄDZEŃ DO OSUSZANIA - 601 567 058

USTAWIENIE OSUSZACZY POWIETRZA TYPU TKL

Przed ustawieniem osuszacza powietrza, pomieszczenie, w którym osuszacz ma pracować, powinno być uszczelnione w stopniu możliwie jak najwyższym. Oznacza to, że okna i drzwi, jak również otwory wentylacyjne muszą być zamknięte. W ten sposób można zapobiec wlotowi zewnętrznego powietrza wilgotnego.Przy zastosowaniu osuszacza urządzenie ustawione będzie w środku pomieszczenia. W razie zastosowania większej ilości osuszaczy, cała przestrzeń podzielona zostaje na tę samą ilość przestrzeni cząstkowych, jaka jest ilość osuszaczy. Osuszacz musi być ustawiony w ten sposób, aby sprężarka urządzenia mogła swobodnie pracować oraz, aby w pobliżu kraty zasysającej nie były umieszczone żadne przedmioty, albowiem w innym przypadku proces zasysania powietrza zostanie zahamowany.

stopka

copyright © 2017 KNO L. Piechocki all rights reserved

strzałka do góry