Klimatyzacja, nawilżanie, osuszanie.

logo

logo

SUSZENIE BUDOWLANE W POŁĄCZENIU Z OGRZEWANIEM

Im wyższa temperatura pokojowa, tym krótsze są czasy suszenia. W razie zastosowania osuszaczy w połączeniu z ogrzewaniem należy zwrócić uwagę na fakt, aby osuszacz nie znajdował się w pobliżu ogrzewania (Np.: w pobliżu grzejników, kaloryferów). W innym przypadku osuszacz zasysałby ciepłe powietrze. Skutkiem tego byłoby to, że w wymienniku ciepła praktycznie nie odbędzie się żadne skraplanie a zdolność osuszania obniżyłaby się w sposób drastyczny.
UWAGA: przy zastosowaniu bezpośrednio opalanych olejem lub gazem urządzeń grzejnych w procesie spalania odbywa się wyzwalanie dużej ilości wilgotności, która to wilgotność oddawana jest do pomieszczenia. W związku z tym podgrzewacze bezpośrednie w pełni nie nadają się do realizacji procesów suszenia.

stopka

copyright © 2017 KNO L. Piechocki all rights reserved

strzałka do góry