Klimatyzacja, nawilżanie, osuszanie.

logo

logo

WENTYLACJA

Zastosowanie właściwej wentylacji jest ważne w celu uzyskanie przyjemnego klimatu pracy. Poprzez wentylację pomieszczeń odprowadzane są wszelkie szkodliwe substancje, jak np.: opary farb oraz lakierów, cząsteczki pyłów, dymy spawalnicze, tlenek węgla, azot, dwutlenek węgla oraz para wodna. Oferowane przez nas wentylatory znajdują zastosowanie w wielu przypadkach.

Między innymi:

  • Prace spawalnicze,
  • Prace kanalizacyjne,
  • Po nastąpieniu skód pożarowych, zwalczanie zagrożeń związanych z niebezpieczeństwem uduszenia,
  • Czyszczenie zbiorników,
  • Dla celów przejściowego magazynowania wyrobów rolniczych oraz zastosowanie w oborach zwierzęcych.

Jest rzeczą oczywistą, że wentylatory nadają się również do chłodzenia namiotów, przestrzeni do organizacji różnych imprez, przestrzeni wystawowych, hal sportowych, teatrów, przestrzeni dla posiedzeń, kantyn, biur itd.

stopka

copyright © 2017 KNO L. Piechocki all rights reserved

strzałka do góry