Klimatyzacja, nawilżanie, osuszanie.

logo

logo

WYNAJEM URZĄDZEŃ DO OSUSZANIA - 601 567 058

Problem: Stare systemy – nowe rozwiązania

Kosztowna przebudowa zakładu związana z instalacją rozbudowanych systemów osuszających z szeroko rozgałęzionymi kanałami odpływu i przypływu powietrza jest w zdecydowanej większości wypadków ekonomicznie nieopłacalna.

Podobnie często stosowana metoda „ogrzewania i wietrzenia” nie rozwiąże problemu wilgoci. Ten sposób wykorzystuje zjawisko fizyczne, polegające na tym, że przy podwyższonej temperaturze powietrze w pomieszczeniu może wchłonąć więcej wilgoci. Postępując według tej procedury, zużywa się ekstremalnie duże ilości energii na dogrzewanie i wentylację, by móc utrzymać konieczną temperaturę i cyrkulację powietrza.

Poza tym tej metody nie można stosować w komorach chłodniczych i innych pomieszczeniach o niskiej temperaturze – a samo zwiększenie krotności wymian powietrza, bez jednoczesnego podwyższenia temperatury, nie ma żadnego wpływu na przyspieszenie procesu odparowywania.

Bez zastosowania systemów pochłaniających wilgoć nie da się jej zredukować w pomieszczeniach chłodniczych. Stosowane systemy chłodzące obniżają wprawdzie temperaturę do pożądanych od 0 do 12oC, jednak zasada funkcjonowania systemów chłodzących nie ma istotnego wpływu na wilgotność powietrza, której za pomocą samych tylko systemów chłodzących nie da się obniżyć poniżej 70 do 95% względnej wilgoci w powietrzu.

stopka

copyright © 2017 KNO L. Piechocki all rights reserved

strzałka do góry