Klimatyzacja, nawilżanie, osuszanie.

logo

logo

Rozwiązanie: zamknięte systemy pochłaniające wilgoć

Stacjonarne osuszacze powietrza Trotec to indywidualnie skalowalne, zamknięte systemy osuszające, które można bez problemu zainstalować i dopasować do każdych wymogów, bez konieczności tworzenia dodatkowych dopływów powietrza. Regulacja wilgotności powietrza w pomieszczeniu sterowana jest za pomocą higrostatu lub higrometru kondensacyjnego. Szeroka rozpiętość temperatur pracy od -15oC do +70oC umożliwia szybkie i efektywne osuszanie oraz zróżnicowany zakres zastosowania. Pochłaniacze doskonale nadają się też do stosowania w istniejących już systemach kanałów powietrznych.

Osuszacze ziębnicze zasysają wilgotne powietrze i schładzają je poniżej punktu rosy, dzięki czemu większość znajdującej się w powietrzu wilgoci zostaje skondensowana i z niego usunięta. Kondensat zostaje odprowadzony a suche chłodne powietrze zmagazynowane w części ciepłej bloku chłodzącego, tam ocieplone energią pozyskaną w trakcie procesu i odprowadzone na zewnątrz.

Wynikają z tego dwojakie korzyści:
Poprzez uzyskanie ocieplonego suchego powietrza redukują się dotychczasowe koszty ogrzewania pomieszczeń tego wymagających.

schematA
rys. A:
Osuszanie przy jednoczesnym ogrzewaniu uzyskanym ciepłem:
1–wilgotne powietrze; 2–oczyszczanie kondensatu; 3-ekspansja; 4–część chłodząca; 5–część ocieplająca; 6-kompresor; 7–suche powietrze

Na przestrzeniach o niskiej temperaturze istnieje możliwość odzyskiwania ciepła. W tym wypadku można wykorzystać wyzwalane ciepło do ogrzania wody i zastosować ją w procesach grzewczych lub do oczyszczania wody.

schematB
rys. B:
Osuszanie przy jednoczesnym odzyskiwaniu ciepła:
1–wilgotne powietrze; 2–oczyszczanie kondensatu; 3-ekspansja; 4–część chłodząca; 5–część ocieplająca; 6-kompresor; 7–suche powietrze

W ten sposób można znacznie obniżyć koszty energii w zakładach, jak na przykład rzeźniach i kuchniach, w których zużycie wody jest bardzo wysokie. Alternatywnym rozwiązaniem pozostaje możliwość opcjonalnego zastosowania zewnętrznej, znajdującej się poza osuszanymi pomieszczeniami części ocieplającej.

stopka

copyright © 2017 KNO L. Piechocki all rights reserved

strzałka do góry