Klimatyzacja, nawilżanie, osuszanie.

logo

logo

WYNAJEM URZĄDZEŃ DO OSUSZANIA - 601 567 058

Urządzenia do osuszania

urzadzenia

jak?
  1. Kalkulacja zdolności osuszania (patrz poniżej)
  2. Wysyłka osuszaczy firmy KNO
  3. Instalacja na budowie; okna / drzwi zamknąć
  4. Ustawić zbiornik na wodę, wypróżnić go
  5. Po zakończeniu osuszania urządzenia możliwość odwiezienia urządzeń (na życzenie klienta także dowozimy)
ile?

Już poniżej pół EURO na 1 m2 dla powierzni jastrychowych i powierzchni tynkarskich.

urzadzenia

Obliczenie zdolności osuszania

Przy pomocy poniższych obliczeń można szybko i globalnie skalkulować potrzebną zdolność osuszania.

1. Potrzebne wielkości:
- powierzchnia w m2 (przy wysokości kondygnacji ok. 2,7 m)
- liczba pomieszczeń i ich podział w budynku
- temperatury: względnie minimalne temperatury (w nocy).
2. Zdolności osuszania:
Przy temperaturach powyżej 12o powierzchnie do 220 m2 --- osuszacz TTK 600
Przy temperaturach poniżej 12o powierzchnie do 180 m2 --- osuszacz TTK 600
3. Warunki klimatyczne:
Temperaturę w pomieszczeniu utrzymywać możliwie powyżej 10oC.
Przy temperaturach poniżej 10oC pomieszczenia powinno się dodatkowo ogrzewać.

UWAGA! Nie używać ogrzewaczy gazowych i olejowych, ponieważ każdy litr paliwa wytwarza ok. 1,64 kg pary, która osadza się na powierzchniach tynku lub jastrychu. Optymalne temperatury zawierają się między 12-18oC.

4. Ustawienie urządzeń
Kubaturę dzieli się na kilka obszarów. Dla lepszej cyrkulacji powietrza (w celu lepszego suszenia, także obszarów w narożnikach pomieszczenia) powinno ustawić się wentylatory. Aby podnieść efektywność suszenia stosuje się także nagrzewnice elektryczne.
Powyższe urządzenia są o wystarczającej mocy, suszenie odbywa się szybko. Zastosowanie urządzeń o większej mocy oznacza tylko większe zużycie prądu i wyższe koszy związane z wynajmem.

Obliczenie zdolności ogrzewania

Dla szybkiego i globalnego obliczenia potrzebnej wydajności cieplnej przestrzeni do 1000m3, szczególnie w budownictwie mieszkaniowym, można posłużyć się poniższą kalkulacją.

Przykład obliczeniowy dla domu jednorodzinnego:
Powierzchnia: ok. 140 m2
Temperatura zewnętrzna: min. -2oC
Wysokość pomieszczeń: 2,7 m
Oczekiwana temperatura: 12oC
Kubatura: 378 m3
Różnica temeratur: 14oC

Uśredniona wartość współczynnika K
Bez izolacji:
K=4 (namiot, nie izolowana hala)
K=3 (folia)
Normalna izolacja:
K=2 (okna wbudowane)

Współczynnik przeliczeniowy: Kcal./Watt
Objętość pomieszczenia x współczynnik K x podwyższenie(temp.) x 1,16 =..........Watt / 1000 =..........kW

Tak więc:
378m3 x 2,0 x 14oC x 1,16 = 12.277Watt / 1000 = ok. 12kW

UWAGA! Przy kubaturze powyżej 1000 m3 nie należy stosować powyższej formuły obliczeniowej. W tym przypadku należy skontaktować się z wykwalifikowanym pracownikiem firmy KNO lub skorzystać ze specjalnych tabel przeliczeniowych.

Dla powierzchni od ok. 140 m2 potrzebuje się w zimie do utrzymania stałej temperatury w celu korzystnego klimatu suszenia nagrzewacza elektrycznego o wydajności 12 kW (1xTDE65). W okresie przejściowym potrzebuje się na ogół tylko połowę mocy cieplnej (2xTDE25).

Dla szczegółowej porady lub dokładnego obliczenia mocy cieplnej lub wydajności osuszania jesteśmy do Państwa dyspozycji.

stopka

copyright © 2017 KNO L. Piechocki all rights reserved

strzałka do góry