Klimatyzacja, nawilżanie, osuszanie.

logo

logo

ZASADA DZIAŁANIA OSUSZACZY KONDENSACYJNYCH

W osuszaczach kondensacyjnych zasysane wilgotne powietrze zostaje silnie schładzanie w zespole parownika, na skutek czego wilgotność względna (r.F) wzrasta do 100%, zaś para wodna skrapla się na płytkach części chłodzącej. Ciepło, które powstaje w trakcie tego procesu w skraplaczu (część cieplna) wykorzystane jest w celu nieznacznego podgrzania powietrza powyżej początkowej temperatury wlotowej.

ZASTOSOWANIE OSUSZACZY KONDENSACYJNYCH

W klimacie środkowoeuropejskim pracuje się na ogół z zastosowaniem osuszaczy kondensacyjnych, albowiem nowoczesne urządzenia o wysokiej wydajności uzyskują sprawności osuszania aż do wartości poniżej 35% wilgotności względnej. W związku z tym, dla większości przypadków zastosowania urządzenia te stanowią optymalne rozwiązania techniczne. Zużycie energii osuszacza kondensacyjnego wynosi przy 12oC jedynie około 30 do 40% zużycia energii osuszacza absorpcyjnego, przyjmując odpowiednią sprawność osuszania.

UWAGA!!! W przypadku zastosowania do osuszania budynków, zakresy temperatur poniżej 10oC stanowią jedynie znaczenie teoretyczne, ponieważ w takich warunkach klimatycznych nie ma możliwości uzyskania wystarczającego spadku ciśnienia pary pomiędzy materiałem budowlanym a powietrzem otoczenia. Dzieje się tak, ponieważ w powietrzu nawet na granicy nasycenia (czyli 100% wilgotności względnej) nie ma prawie możliwości wiązania wody. Dla osuszaczy kondensacyjnych wystarczy zatem o wiele mniejsze elektryczne napięcie przyłączeniowe, co jest dużą zaletą z punktu widzenia ekonomicznego.

stopka

copyright © 2017 KNO L. Piechocki all rights reserved

strzałka do góry